CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty CPTMDV Ngọc An cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

1.1 Thu thập thông tin của khách hàng bằng cách:

Các thông tin được thu thập từ việc khách hàng điền vào form liên hệ trên website bao gồm: Tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, địa chỉ,.. hoặc tùy từng thời điểm Hyundai Ngọc An có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số thông tin khác như: loại xe khách hàng đang sử dụng, biển số xe…

1.2 Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin mà khách hàng đã đăng kí để duy trì liên lạc với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ của Hyundai Ngọc An cũng như thiết lập và xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch giữa Hyundai Ngọc An và khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ dùng thông tin này để thông báo đến khách hàng những chích sách dịch vụ, thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hệ thống đại lý. Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ. Các nội dung khác mà Hyundai Ngọc An được phép sử dụng thông tin không trái với quy định của pháp luật.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi Hyundai Ngọc An hoặc đối tác của Hyundai Ngọc An. Cam kết không bán hoặc chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên nào khác.

3. Đối tượng tiếp cận thông tin

Để thực hiện mục đích thu thập thông tin đề cập tại chính sách này Hyundai Ngọc An có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, thông tin của khách hàng có thể được Hyundai Ngọc An tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Hệ thống đại lý

b) Đơn vị trực thuộc của Hyundai Ngọc An khi sự tham gia của đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa Hyundai Ngọc An với khách hàng.

c) Đối tác kinh doanh mà Hyundai Ngọc An tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Hyundai Ngọc An và đối tác kinh doanh của Hyundai Ngọc An.

Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Hyundai Ngọc An có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Hyundai Ngọc An có thể sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng để thay thế Hyundai Ngọc An tiếp tục cung cấp, thực hiện dịch vụ với khách hàng.

Hyundai Ngọc An sẽ phải tiết lộ thông tin của khách hàng cho bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Hyundai Ngọc An có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính khách hàng hoặc của Hyundai Ngọc An /Đơn vị trực thuộc của Hyundai Ngọc An.

Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Toàn bộ thông tin khách hàng được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Hyundai Ngọc An trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Nếu khách hàng có thắc mắc và muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Hyundai Ngọc An theo số hotline 0909 789 104.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Hyundai Ngọc An cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai trừ nhóm đối tượng trong mục 3 của chính sách này cũng như bảo mật thông tin của khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại chính sách này và quy định của pháp luật.

Hyundai Ngọc An sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Hyundai Ngọc An thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Hyundai Ngọc An không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho Việt

Hyundai Ngọc An sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Hyundai Ngọc An không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ thông tin của khách hàng mà không do lỗi của Hyundai Ngọc An. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Hyundai Ngọc An khuyến nghị khách hàng không nên gửi thông tin đến cho Hyundai Ngọc An.

7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Hyundai Ngọc An trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về dịch vụ cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan hoặc trong trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Email: thegioixehyundai.net@gmail.com

Hotline: 0909 789 104

Facebook

Youtube